Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів 2022 р.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 16.07.2021

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 14.06.2021р

Повідомлення про виникнення особливої інформації 23.04.2021

Повідомлення про виникнення особливої інформації Зміна Головного бухгалтера 29.03.2021

Повідомлення про зміну посадових осіб 26.03.2021 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації 26.03.2021 р.

Протокол про підсумки голосування на загальних зборах 26.03.2021 р.

Річна інформація емітента за 2020 р.

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів 2021 р.

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів 2020 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації 06.03.2020 р.

Протокол про підсумки голосування на загальних зборах 06.03.2020 р.

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів 2019 р.

Протокол про підсумки голосування на загальних зборах 22.02.2019 р. 

Річна інформація емітента за 2019 р.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 16.03.2018

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 р.

Протокол від 17.03.2017р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації 17.03.2017р.

Річна інформація емітету за 2017р.

Сведения об изменении состава должностных лиц ПАО "Укргидромех" от 29.04.2016г.

Сведения об изменении состава должностных лиц ПАО "Укргидромех" от 29.03.2016г.

Протокол від 29.04.2016р.

Звіт РК 2016р.

Річна інформація емітенту за 2016р.

Годовой отчет ПАО "Укргидромех" за 2015 год в НКЦБФР

Звіт РК за 2015р.

Годовой отчет ПАО "Укргидромех" за 2014 год в НКЦБФР

Сведения об изменении состава должностных лиц ПАО "Укргидромех" от 01.02.2013г.

Годовой отчет ПАО "Укргидромех" за 2012 год в ГКЦБРФ (ДКЦПРФ)

Годовой отчет ПАО "Укргидромех" за 2011 год в ГКЦБРФ (ДКЦПРФ)

Сведения об изменении состава должностных лиц ПАО "Укргидромех" от 26.04.2011г.

Уведомление об общем собрании акционеров ПАО "Укргидромех", которое состоится 27.04.2011г.

Уведомление о принятых решениях на собрании акционеров ПАО "Укргидромех" от 27.04.2011г.

Годовой отчет ПАО "Укргидромех" за 2010 год в ГКЦБРФ (ДКЦПРФ)

Засновницький договір

Кодекс корп. упр.

Положення про наглядову раду

Положення про правління

Положення про ревізійну комісію

Положення про РТК

Положення про посадових осіб

Статут АТ Гідросталь

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів