Годовой отчет ПАО "Укргидромех" за 2010 год в ГКЦБРФ (ДКЦПРФ)

Годовой отчет ПАО "Укргидромех" за 2011 год в ГКЦБРФ (ДКЦПРФ)

Сведения об изменении состава должностных лиц ПАО "Укргидромех" от 26.04.2011г.

Уведомление об общем собрании акционеров ПАО "Укргидромех", которое состоится 27.04.2011г.

Уведомление о принятых решениях на собрании акционеров ПАО "Укргидромех" от 27.04.2011г.

Годовой отчет ПАО "Укргидромех" за 2012 год в ГКЦБРФ (ДКЦПРФ)

Сведения об изменении состава должностных лиц ПАО "Укргидромех" от 01.02.2013г.

Годовой отчет ПАО "Укргидромех" за 2014 год в НКЦБФР

Годовой отчет ПАО "Укргидромех" за 2015 год в НКЦБФР

Звіт РК за 2015р.

Сведения об изменении состава должностных лиц ПАО "Укргидромех" от 29.04.2016г.

Сведения об изменении состава должностных лиц ПАО "Укргидромех" от 29.03.2016г.

Протокол від 29.04.2016р.

Звіт РК 2016р.

Річна інформація емітенту за 2016р.

Протокол від 17.03.2017р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації 17.03.2017р.

Річна інформація емітету за 2017р.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 16.03.2018

Засновницький договір

Кодекс корп. упр.

Положення про наглядову раду

Положення про правління

Положення про ревізійну комісію

Положення про РТК

Положення про загальні збори

Положення про посадових осіб

Статут АТ Гідросталь

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 р.

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів 2019 р.

Протокол про підсумки голосування на загальних зборах 22.02.2019 р. 

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів 2020 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації 06.03.2020 р.

Річна інформація емітента за 2019 р.

Протокол про підсумки голосування на загальних зборах 06.03.2020 р.