Пройшли загальні збори акціонерів АТ «Гідросталь», на яких були затверджені річні звіти правління, наглядової ради і ревізійної комісії за 2013 рік. Також були затверджені значні правочини.