Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

АТ «Гідросталь»

Шановний акціонер

Акціонерного товариства «Гідросталь»

(далі «товариство)

 1. Повне найменування та місцезнаходження товариства: Акціонерне товариство «Гідросталь», Україна, Херсонська область, м. Нова Каховка, вул.. Промислова, 2;
 2. Дата, час и місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів:«16» липня 2021 року в 11.00 годин, Україна, Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Промислова, 2 (актовий зал);
 3. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі в загальних зборах: з 10.30 г. до 10.45 г.
 4. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: «12» липня 2021 р. на 24.00 г.
 5. Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до порядку денного:
  1. 1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів, членів лічильної комісії.
  2. 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
   1. 3.Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Акціонерного товариства «Гідросталь» шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Акціонерного товариства «Гідросталь. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Акціонерного товариства «Гідросталь в новій редакції та визначення особи, уповноваженої здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Акціонерного товариства «Гідросталь в новій редакції.
   2. 4.Прийняття рішення про затвердження внутрішніх документів Товариства в новій редакції, а саме: Положення про загальні збори акціонерів Акціонерного товариства Гідросталь, Положення про наглядову раду Акціонерного товариства Гідросталь.ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів, членів лічильної комісії

Проект рішення: Обрати голову та секретаря Загальних зборів, членів лічильної комісії. Надати повноваження голові та секретарю Загальних зборів підписати протокол зборів і всі необхідні додатки до нього, а також узгодити протокол Загальних зборів з головою правління товариства.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення: затвердити порядок проведення загальних зборів.

3. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Акціонерного товариства «Гідросталь» шляхом викладення його в новій редакції та затвердження новоїредакції Статуту Акціонерного товариства «Гідросталь. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Акціонерного товариства «Гідросталь в новій редакції та визначення особи, уповноваженої здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Акціонерного товариства «Гідросталь в новій редакції.

Проект рішення: внести зміни до Статуту Акціонерного товариства «Гідросталь шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Акціонерного товариства «Гідросталь. Визначити голову правління Ковальова С.В, уповноваженим на підписання Статуту Акціонерного товариства «Гідросталь в новій редакції та здійснити особисто або через уповноважену ним особу всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Акціонерного товариства «Гідросталь в новій редакції.

4. Прийняття рішення про затвердження внутрішніх документів Товариства в новій редакції, а саме: Положення про загальні збори акціонерів Акціонерного товариства Гідросталь, Положення про наглядову раду Акціонерного товариства Гідросталь.

Проект рішення: затвердити Положення про загальні збори акціонерів Акціонерного товариства Гідросталь, Положення про наглядову раду Акціонерного товариства Гідросталь в новій редакції.

5-1) Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного : http://hydrostal.com.ua/uk/      

6) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів : Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, акціонери можуть, звернувшись в Правління шляхом письмового запиту за місцезнаходженням Товариства: Україна, Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Промислова, 2., тел. (05549) 4-21-97, Юридичний відділ.

7) Дані про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 і 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: права, надані акціонерам згідно вимог статей 36 і 38 Закону України «Про акціонерні товариства» можуть бути використані за місцезнаходженням Товариства: Україна, Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Промислова, 2. Строк використання таких прав: від дати відправлення повідомлення про загальні збори до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів вносяться в письмовій формі за місцезнаходженням товариства згідно з вимогами ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства»

8) Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Для участі в загальних зборах акціонерів Товариства з собою необхідно мати:  

- Паспорт або документ, який його замінює;

- Представникам акціонерів та юридичним особам – довіреність, оформлену згідно діючому законодавству України та документ, який посвідчує особу представника.

Участь у голосуванні на загальних зборах здійснюється акціонерами відповідно ст.. 39, ст.ст. 42-43 Закону України «Про акціонерні товариства».

НАГЛЯДОВА РАДА